Kurs zawiera wybrane materiały wykładów z przedmiotu Technologia informacyjna, quizy sprawdzające i wykaz zalecanych materiałów źródłowych.

Na kursie "Opracowanie testów w Hot Potatoes" można nauczyć się projektować różne typy testów multimedialnych o charakterze edukacyjnym w pakiecie programów narzędziowych Hot Potatoes.