Kurs jest wspomaganiem do prowadzenia przedmiotu "Teoretyczne podstawy wychowania" na studiach pedagogicznych, różnych specjalności.

Kurs "Teoretyczne podstawy wychowania", ma na celu przybliżenie studentowi tych tematów, które mają zasadniczy wpływ na kształtowanie się teoretycznych podstaw wychowania w XXI wieku.

Autor kursu celowo odsunoł się od tradycyjnej XIX wiecznej koncepcji pedagogicznej bazującej na klasycznej filozofii w celu zaprezentowania współcześnie rysującego się konceptu wychowania, a zarazem bliższego dzisiejszemu odbiorcy.

Liczne podręczniki akademickie (z przedziału lat 1980-2000), z zakresu pedagogiki w stopniu wystarczająco wyczerpującym opisują kanwę koncepcji klasycznie pojmowanej pedagogiki, toteż czynienie dodatkowo meta interpretacji już poczynych interpretacji i opracowań  było by poznawczo nie uzasadnione zważywszy, iż probelmy te są podejmowane na więkości przedmiotów z różnych stron w sposób szczegółowy.

Autor kursu żywi nadzieje, iż dobór materiałów i zawartych w nich informację będą stanowić pewne odmienne spojrzenie na elementy związane z kształtowaniem się współczesnych procesów wychowawczych.