"Analiza danych w arkuszach kalkulacyjnych MS Excel 2000-2007 (30 godz.) - 2016/17" - jest jednym z 3 kursów kwalifikacyjnych w ramach realizacji przedmiotu Technologia informacyjna na st. I stopnia

Opracowanie prezentacji multimedialnych w MS Power Point 2000-2007 (30 godz.) - 2017/18Z

MS WORD 2000-2007 i jego możliwości (30 godz.) - 2017/18