MOODLE

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych zapoznaniem się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami nauczania na odległość z wykorzystaniem systemu CLMS MOODLE (ang. Modular Object Oriented Distance Learning Environment).