Kurs jest wspomaganiem do prowadzenia przedmiotu "Technologia informacyjna we wspieraniu diagnozy i terapii" na studiach pedagogicznych, specjalności Pedagogika społeczna z socjoterapią, II stopnia

"Technologia informatyczna i multimedialna w edukacji wczesnoszkolnej" - kurs e-learningowy dla słuchaczy studiów podyplomowych ZEWiWP

Kurs jest wspomaganiem do prowadzenia przedmiotu "Technologia informacyjna w terapii pedagogicznej" na studiach pedagogicznych, specjalizacji Terapia pedagogiczna


KURS

Metoda projektów przyciąga uwagę pedagogów swoim ukierunkowaniem do samodzielnej pracy poznawczej uczących się - indywidualnie, parami, zespołowo, którą uczący się wykonują przez pewien okres czasu.