Tematy wykładów:

 1. Metody badań pedagogicznych, struktura procesu badawczego, etapy badań
 2. Rodzaje badań naukowych
 3. Cele poznania naukowego, przedmiot badań
 4. Problemy badawcze i hipotezy robocze, zmienne i wskaźniki
 5. Ogólny podział metod i technik badawczych
 6. Metody zbierania danych: jakościowe i ilościowe 
 7. Grupowanie danych, sposoby graficznego przedstawiania danych
 8. Zasady konstruowania narzędzi badawczych
 9. Etyka w badaniach pedagogicznych

Tematy ćwiczeń:

1. Planowanie procesu badawczego (zmienne, konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych, problemy badawcze i hipotezy robocze).

Metody, techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w badaniach pedagogicznych. 

2. Konstruowanie i standaryzacja narzędzi badawczych. 

3. Dobór próby i terenu do badań.

4. Realizacja badań. 

5. Analiza i interpretacja zgromadzonego materiału empirycznego. 

6. Weryfikacja hipotez i formułowanie wniosków. 

7. Prezentacje przygotowanych w zespołach badawczych projektów.


Tematy ćwiczeń:

zgodnie z sylabusem:

 Przygotowanie projektu badań

Tematy wykładów:

 1. Metody badań pedagogicznych, struktura procesu badawczego, etapy badań
 2. Rodzaje badań naukowych
 3. Cele poznania naukowego, przedmiot badań
 4. Problemy badawcze i hipotezy robocze, zmienne i wskaźniki
 5. Ogólny podział metod i technik badawczych
 6. Metody zbierania danych: jakościowe i ilościowe 
 7. Grupowanie danych, sposoby graficznego przedstawiania danych
 8. Zasady konstruowania narzędzi badawczych
 9. Etyka w badaniach pedagogicznych

Tematy ćwiczeń:

1. Planowanie procesu badawczego (zmienne, konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych, problemy badawcze i hipotezy robocze).

Metody, techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w badaniach pedagogicznych. 

2. Konstruowanie i standaryzacja narzędzi badawczych. 

3. Dobór próby i terenu do badań.

4. Realizacja badań. 

5. Analiza i interpretacja zgromadzonego materiału empirycznego. 

6. Weryfikacja hipotez i formułowanie wniosków. 

7. Prezentacje przygotowanych w zespołach badawczych projektów.


Tematy wykładów:

 1. Metody badań pedagogicznych, struktura procesu badawczego, etapy badań
 2. Rodzaje badań naukowych
 3. Cele poznania naukowego, przedmiot badań
 4. Problemy badawcze i hipotezy robocze, zmienne i wskaźniki
 5. Ogólny podział metod i technik badawczych
 6. Metody zbierania danych: jakościowe i ilościowe 
 7. Grupowanie danych, sposoby graficznego przedstawiania danych
 8. Zasady konstruowania narzędzi badawczych
 9. Etyka w badaniach pedagogicznych

Tematy ćwiczeń:

1. Planowanie procesu badawczego (zmienne, konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych, problemy badawcze i hipotezy robocze).

Metody, techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w badaniach pedagogicznych. 

2. Konstruowanie i standaryzacja narzędzi badawczych. 

3. Dobór próby i terenu do badań.

4. Realizacja badań. 

5. Analiza i interpretacja zgromadzonego materiału empirycznego. 

6. Weryfikacja hipotez i formułowanie wniosków. 

7. Prezentacje przygotowanych w zespołach badawczych projektów.


Kurs pozwalający na zapoznanie się ze szkodliwością działania tytoniu na życie i zdrowie człowieka i jego otoczenieKurs ten jest przeznaczony dla osób chcących poszerzyć swoją wiedze na temat programów profilaktycznych dotyczących zdrowia.

Kurs opisuje powszechne nam i groźne zjawisko agresji oraz sposoby walki i radzenia sobie z nią. Daltego też stanowi pomoc dla studentów we wzbogaceniu wiedzy na temat tego zjawiska.

Kurs "Wirtualna pułapka: jak zwyciężyć z uzależnieniem od gier komputerowych?" jest przeznaczony dla nauczycieli, rodziców, uczniów

time

Kurs "Sam sobie menadżerem - czyli jak zarządzać swoim czasem".

Zapraszamy!