Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowym zasobem wiedzy teoretycznej dotyczącej obszaru pracy socjalnej, uświadomienie związków między pracą socjalną a działalnością opiekuńczo-wychowawczą, a także wprowadzenie studentów w poznawcze i aksjologiczne podstawy praktyki opiekuńczej i wychowawczej. 

Kurs pozwalający na zapoznanie się ze szkodliwością działania tytoniu na życie i zdrowie człowieka i jego otoczenieKurs ten jest przeznaczony dla osób chcących poszerzyć swoją wiedze na temat programów profilaktycznych dotyczących zdrowia.

Kurs opisuje powszechne nam i groźne zjawisko agresji oraz sposoby walki i radzenia sobie z nią. Daltego też stanowi pomoc dla studentów we wzbogaceniu wiedzy na temat tego zjawiska.

Kurs "Wirtualna pułapka: jak zwyciężyć z uzależnieniem od gier komputerowych?" jest przeznaczony dla nauczycieli, rodziców, uczniów

time

Kurs "Sam sobie menadżerem - czyli jak zarządzać swoim czasem".

Zapraszamy!