Kurs dotyczy terapii specjalistycznej polegajacej na...