Fundacja Splotu Ramiennego pozwoli nam bliżej poznać jedną z wielu organizacji pozarządowych.