Kurs pozwalający zapoznać się z podstawami działalności Stowarzyszenia Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski