Głosowanie

Czy dana platforma kształcenia na odległość jest potrzebna i warto ją rozwijać?

Tylko zapisani użytkownicy mogą dokonywać wyborów.

Nie ma wglądu w wyniki głosowania.