Zakres tematyczny prac dyplomowych 2018-2019

 

Obszary naukowo-badawcze i przykładowe tematy prac dyplomowych, magisterskich do wyboru przez studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, proponowane przez dr hab. Eugenie Smyrnovą-Trybulską:

 

 

 

1) Multimedia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej: uwarunkowania efektywnego wykorzystania, potencjalne możliwe skutki negatywne i ich , etc.

 

2) ICT i e-learning w kształceniu osób niepełnosprawnych

 

3) Kształcenie nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i e-learning.

 

4) Platformy nauczania na odległość (w tym szkolne, uniwersyteckie, instytucji oświatowych, etc.): uwarunkowania efektywnego wykorzystania.

 

5) Edukacja w warunkach globalizacji i internacjonalizacji

 

6) Wdrażanie innowacyjnych metod i narzędzi w edukacje, z uwzględnieniem technologii cyfrowych i wybranych teorii pedagogicznych.

 

7)  Roboty w edukacji dzieci

 

8) Jakość kształcenia na odległość. Ocena zasobów elektronicznych, kursów zdalnych

 

9) Wykorzystanie systemów CMS w opracowaniu portali i stron tematycznych o charakterze społecznym, edukacyjnym, doradczym

 

10) inne tematy interdyscyplinarne


Click Tematy-prac-dyplomowowych-EST-2016.pdf link to view the file.