Zarzadzenie Rektora w sprawie kształcenia na odległość na UŚ

Zarządzenie nr 66/2012 z dnia 2012-07-03 Rektora UŚ w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.