Kurs skierowany do słuchaczy III roku studiów niestacjonarnych (w roku akademickim 2017/2018)