Kurs przeznaczony dla słuchaczy Kwalifikacyjnych Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Kurs przeznaczony dla słuchaczy Kwalifikacyjnych Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej