Projektowanie Uniwersalne

Rekomendacje dotyczące zajęć uniwersyteckich uwzględniające wytyczne PUwE dla wykładowczyń i wykładowców kierunku filologia wschodniosłowiańska/rosyjska, przygotowane przez dr Monikę Gawlak oraz dr Lidię Mięsowską, prof. UŚ