Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunków nauczycielskich Wydziału Filologicznego, którzy w swoim programie kursowym mają przedmiot emisja głosu lub emisja głosu z kulturą żywego słowa.

Kurs przeznaczony dla studentów BKN.

Kurs przeznaczony dla uczestników kursu BKN w edycji 2017/2018 dla studentów psychologii i edycji "łączonej"

Kurs przeznaczony jest dla studentów bibliotekoznawstwa

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku studiów licencjackich na kierunku filologia polska.

Kurs dla uczestników wykładu: psychologia na Wydziale Filologicznym