Praktyczna nauka j. włoskiego odbywa się na poziomie A1 i jest przeznaczony dla studentów I roku SSI filologii słowiańskiej. 

Praktyczna nauka j. włoskiego odbywa się na poziomie A2 i jest przeznaczony dla studentów I roku SSI filologii słowiańskiej.