Kurs poświęcony jest ukazaniu specyfiki bioetyki, ukazaniu jej najważniejszych zagadnień oraz analizie sytuacji dylematycznych (rozpatrywanych w bioetyce i obecnych w praktyce medycznej).

Uwaga: zamieszczone materiały są pomocą dydaktyczną do użytku wewnętrznego i tak należy je traktować. Studenci mogą pobierać zamieszczone pliki, by przygotować się do zajęć, nie wolno wykorzystywać ich do innych celów (np. kopiować i upowszechniać, wykorzystywać jako własne prace).