Ćwiczenia z etyki mają charakter historycznego przeglądu najważniejszych koncepcji etyki normatywnej, zwłaszcza tych, które są stosowane do analizy współczesnych problemów moralnych.

Kurs zawiera materiały pomocnicze na ćwiczenia z filozofii polityki