Ćwiczenia z etyki mają charakter historycznego przeglądu najważniejszych koncepcji etyki normatywnej, zwłaszcza tych, które są stosowane do analizy współczesnych problemów moralnych.

Uwaga: zamieszczone materiały są pomocą dydaktyczną do użytku wewnętrznego i tak należy je traktować. Studenci mogą pobierać zamieszczone pliki, by przygotować się do zajęć, nie wolno wykorzystywać ich do innych celów (np. kopiować i upowszechniać, wykorzystywać jako własne prace).

Uwaga: zamieszczone materiały są pomocą dydaktyczną do użytku wewnętrznego i tak należy je traktować. Studenci mogą pobierać zamieszczone pliki, by przygotować się do zajęć, nie wolno wykorzystywać ich do innych celów (np. kopiować i upowszechniać, wykorzystywać jako własne prace).


Kurs zawiera materiały pomocnicze na ćwiczenia z filozofii polityki