Uwaga: zamieszczone materiały są pomocą dydaktyczną do użytku wewnętrznego i tak należy je traktować. Studenci mogą pobierać zamieszczone pliki, by przygotować się do zajęć, nie wolno wykorzystywać ich do innych celów (np. kopiować i upowszechniać, wykorzystywać jako własne prace).


Wykład z etyki społecznej, w którym przedstawione są następujące problemy:

1. Sposoby pojmowania etyki społecznej
2. Koncepcje sprawiedliwości
3. Koncepcje równości
4. Pojęcia dobra wspólnego i publicznego
5. Pojmowanie cnót społecznych w koncepcji Marii Ossowskiej
6. Pojęcia zaufania i kapitału społecznego
7. Pochwała i krytyka globalizacji
8. Blaski i cienie kapitalizmu
9. Ubóstwo i jego etyczna ocena
10. Etyczna ocena wielokulturowości
11. Etyka pracy

Uwaga: zamieszczone materiały są pomocą dydaktyczną do użytku wewnętrznego i tak należy je traktować. Studenci mogą pobierać zamieszczone pliki, by przygotować się do zajęć, nie wolno wykorzystywać ich do innych celów (np. kopiować i upowszechniać, wykorzystywać jako własne prace).


Wykład prezentuje następujące problemy:

 1. globalizacja
 2. sprawiedliwa wojna
 3. ludobójstwo
 4. kapitalizm
 5. wielokulturowość
 6. naród i patriotyzm
 7. współczesny feminizm

Uwaga: zamieszczone materiały są pomocą dydaktyczną do użytku wewnętrznego i tak należy je traktować. Studenci mogą pobierać zamieszczone pliki, by przygotować się do zajęć, nie wolno wykorzystywać ich do innych celów (np. kopiować i upowszechniać, wykorzystywać jako własne prace).


Wykład prezentuje następujące problemy:

 1. globalizacja
 2. ponowoczesność
 3. wielokulturowość
 4. kapitalizm
 5. wolność
 6. równość
 7. sprawiedliwość
 8. zrozumieć ludobójstwo
 9. współczesny feminizm

Uwaga: zamieszczone materiały są pomocą dydaktyczną do użytku wewnętrznego i tak należy je traktować. Studenci mogą pobierać zamieszczone pliki, by przygotować się do zajęć, nie wolno wykorzystywać ich do innych celów (np. kopiować i upowszechniać, wykorzystywać jako własne prace).


Kurs składa się z sześciu wykładów oraz trzech materiałów pomocniczych. Kurs przede wszystkim przedstawia założenia aksjologiczne niezbędne do przeprowadzenia dowolnego audytu etycznego. Przedstawia wartości i inne założenia niezbędne do zbudowania wzorcowego modelu etycznego będącego punktem odniesienia do przeprowadzenia audytu etycznego. W kursie obecny jest również wątek technicznych założeń niezbędnych do przeprowadzenia audytu etycznego. W materiałach pomocniczych obecne są teksty przybliżające problem standardów etyczny  Tematy wykładów:

 1. Etyka a moralność, ich rodzaje, teorie etyczne; koncepcje rozwoju moralnego.
 2. Ocena procesów gospodarowania dawniej i dziś.
 3. Spory o pojmowanie sprawiedliwości.
 4. Etyka biznesu i pytania o jej sensowność.
 5. Spór o podstawowe powinności firmy, etyczne programy firm.
 6. Założenia, procedury, struktura audytu etycznego.

Uwaga: zamieszczone materiały są pomocą dydaktyczną do użytku wewnętrznego i tak należy je traktować. Studenci mogą pobierać zamieszczone pliki, by przygotować się do zajęć, nie wolno wykorzystywać ich do innych celów (np. kopiować i upowszechniać, wykorzystywać jako własne prace).


Wykład "filozofia polityki" tworzą następujące tematy:

1. sposoby pojmowania filozofii polityki
2. sposoby pojmowania polityki i polityczności
3. państwo i społeczeństwo obywatelskie
4. problemy legitymizacji
5. koncepcje ideologii
6. koncepcje władzy
7. prawo do sprzeciwu i niespołuszeństwo obywatelskie
8. problemy wojny i pokoju oraz sprawiedliwej wojny
9. naród i patriotyzm
10. demokracja
11. umowa społeczna
12. spór o demokrację w Poksce po roku 1989

Uwaga: zamieszczone materiały są pomocą dydaktyczną do użytku wewnętrznego i tak należy je traktować. Studenci mogą pobierać zamieszczone pliki, by przygotować się do zajęć, nie wolno wykorzystywać ich do innych celów (np. kopiować i upowszechniać, wykorzystywać jako własne prace).

Uwaga: zamieszczone materiały są pomocą dydaktyczną do użytku wewnętrznego i tak należy je traktować. Studenci mogą pobierać zamieszczone pliki, by przygotować się do zajęć, nie wolno wykorzystywać ich do innych celów (np. kopiować i upowszechniać, wykorzystywać jako własne prace).


Przedmiotem wykładu jest kilka problemów dotyczących płci kulturowej (gender) poczynając od czasów starożytnych do współczesnego feminizmu.

Tematy wykładów:

 1. Sytuacja kobiet w starożytności greckiej i rzymskiej
 2. Antyczni filozofowie o problemie płci
 3. Sytuacja kobiet w świecie chrześcijańsko-średniowiecznym
 4. Średniowieczni filozofowie chrześcijańscy o problemie płci
 5. Prekursorki i prekursorzy feminizmu
 6. Feminizm w Polsce
 7. Feminizm II fali

Kurs poświęcony jest prezentacji wybranych problemów etyki zawodowej i etyki biznesu, ukazaniu aktualności refleksji etycznej dotyczącej powinności zawodowych.

Uwaga: zamieszczone materiały są pomocą dydaktyczną do użytku wewnętrznego i tak należy je traktować. Studenci mogą pobierać zamieszczone pliki, by przygotować się do zajęć, nie wolno wykorzystywać ich do innych celów (np. kopiować i upowszechniać, wykorzystywać jako własne prace).