Kurs dla studentów III roku kierunku Informacja w instytucjach e-społeczeństwa na Wydziale Humanistycznym