Kurs służy studentom specjalności nauczycielskiej do stosowania i przekładu nowoczesnych metodologii językoznawczych na strategie nauczania w liceum. Studenci poznają podstawę programową, programy, podręczniki do nauczania języka polskiego w liceum, technikum i w szkołach branżowych, zapoznają się z zagadnieniami komunikacji językowej, kultury języka, stylistyki i przeszłości w języku na tym poziomie edukacji (ze sposobami opracowania problemów, różnymi warianty lekcji i ćwiczeń). Kontynuują edukację w zakresie projektowania i prowadzenia lekcji w szkole.

Do kursu będą dołączone ćwiczenia, będą też przesyłane materiały do wzajemnych/ koleżeńskich dyskusji online.