Ćwiczenia z fonetyki historycznej języka polskiego obejmują bezpośredni kontakt prowadzącego ze studentami - omawianie procesów historycznych, które doprowadziły do współczesnych oboczności; czytanie tekstów staropolskich oraz rekonstrukcje form prasłowiańskich.