Kurs stanowi uzupełnienie zajęć z przedmiotu Przetwarzanie i prezentacja danych na I roku Architektury informacji.