Fonetyka historyczna języka polskiego pogłębia wiedzę studentów na temat systemu językowego polszczyzny, ujawniając przyczyny występujących współcześnie wymian morfonologicznych samogłoskowych i spółgłoskowych. Celem przedmiotu jest uwrażliwienie studentów ma stałą ewolucję systemu językowego, wyposażenie w narzędzia umożliwiające śledzenie (obserwację) niedokończonych jeszcze procesów, zjawisk in statu nascendi. Jednocześnie głoskownia historyczna, posługując się metodą porównawczą,  kładzie akcent na podstawowe różnice brzmieniowe polszczyzny w stosunku do innych języków słowiańskich, uświadamia, że odmienne rezultaty prasłowiańskich procesów fonetycznych decydują o swoistości spokrewnionych ze sobą języków.