Kurs "Etyka wykłady" przeznaczony jest dla studentów kierunków Filozofia i Doradztwo filozoficzne i coaching. Problematyka obejmuje przegląd najważniejszych zagadnień mieszczących się w szeroko pojętej etyce (treści z zakresu etyki opisowej, normatywnej, metaetyki).
Uwaga: Jest to pomoc dydaktyczna i tak to należy traktować. Studenci mogą pobierać pliki z treścią wykładów, nie wolno wykorzystywać ich do innych celów (np. kopiować i upowszechniać jako własne prace).