Egzamin pisemny dla Studentów z II r. lic. na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, którzy otrzymali pozytywną ocenę z ćwiczeń jhp.