Egzamin pisemny dla Studentów I MU na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo posiadających zaliczenie z ćwiczeń - opracowania formalnego oraz rzeczowego dokumentów.