Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu twórczego rozwiązywania problemów. Studenci poznają podstawy twórczego myślenia – abstrahowanie, kojarzenie, rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne, myślenie metaforycznego, transformacje – które wykorzystują do rozwiązywania problemów za pomocą wybranych technik, m.in. list atrybutów, diagramów i map, analizy morfologicznej, kolorowych kapeluszy myślowych de Bono, circept.