Test egzaminacyjny z fonetyki historycznej języka polskiego dla studentów 2. roku filologii polskiej - 11 lutego, godz. 12.00.