W ramach zajęć z gramatyki praktycznej omówione zostaną następujące zagadnienia:

1.      Adjektivdeklination

2.      Adjektivkomparation

3.      Rektion des Adjektivs

4.      Indirekte Rede / Konjunktiv I

5.      Konjunktiv II

6.      Subjektive Äußerungen/Sprecherbezogene Bedeutungen der Modalverben