LEKSYKA:

 • kropp och själ
 • privatliv och arbetsliv
 • klimatförändring
 • ordspråk och talesätt


GRAMATYKA:

 • partikelverb
 • prepositioner
 • textbindning
 • bisatser
 • perfekt particip
 • tempusharmoni
 • jämförelser
 • prepositionsuttryck
 • verbets s-form och passiv
 • relativa bisatser