LEKSYKA:

restauracja, życie zawodowe, szukanie pracy, życie na wsi/w mieście, podróże, turystyka, ubrania, charakterystyka osób, wykształcenie, opis mieszkania, komputer, internet, rozmowy telefoniczne, zdrowie i choroba, media


GRAMATYKA:

odmiana rzeczownika: forma określona i nieokreślona w liczbie pojedynczej i mnogiej; zaimki: osobowe, dzierżawcze, wskazujące, względne, zwrotne, zwrotno-dzierżawcze, zaimki nieokreślone i pytajne; odmiana czasownika: bezokolicznik i forma osobowa, bezokolicznik z markerem „att”, koniugacje, czasowniki posiłkowe, czasy i ich stosowanie: preteritum, perfekt, pluskvamperfekt, futurum, czasowniki nieregularne, tryb rozkazujący, czasowniki modalne, odmiana przymiotnika z rzeczownikiem; przysłówek; stopniowanie przymiotnika i przysłówka, spójniki; przyimki czasu i miejsca, podstawowe informacje dotyczące szyku zdania w języku szwedzkim: szyk w zdaniu twierdzącym i pytającym, głównym oraz pobocznym, satsadverb, mowa zależna; liczebniki główne i porządkowe; tycka/tänka/tro; krótkie odpowiedzi