W ramach zajęć z gramatyki praktycznej omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Rekcja czasownika

2. Strona bierna

3. Deklinacja przymiotnika

4. Stopniowanie przymiotnika

5. Rekcja przymiotnika