II rok języka włoskiego:

1) Praktyczna nauka języka francuskiego: gramatyka z językiem pisanym

2) Tłumaczenie specjalistyczne: język francuski