Kurs gramatyki języka hiszpańskiego dla studentów II roku Języka Hiszpańskiego z programem tłumaczeniowym w semestrze letnim 2020/21 w ramach Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego W1-FNHT-S1-PNJH-4