Kurs gramatyki języka francuskiego dla studentów III roku Języków Stosowanych: język francuski i język angielski w semestrze letnim 2020/21 w ramach Praktycznej Nauki Języka Francuskiego  02-FL-FAT-S1-PNJF-6.