Kurs przeznaczony jest dla studentów II WA w roku akademickim 2020/21 i dotyczy przedmioty Stylistyka tekstu akademickiego i tłumaczonego