Kurs przeznaczony jest dla studentów V WA i dotyczy przedmiotu Retoryka i stylistyka tekstów mówionych i pisanych