Zajęcia z pisma japońskiego dla studentów 2 roku studiów licencjackich.