Zajęcia z języka japońskiego dla studentów I roku studiów magisterskich.