Kurs obejmuje analizę wybranych fragmentów dzieł literackich najważniejszych autorów począwszy od epoki Neoklasycyzmu wraz z towarzyszącymi im informacjami dotyczącymi epoki, prądów literackich, tła kulturowego. Teksty są opatrzone komentarzem metaliterackim oraz włoską parafrazą