Kurs obejmuje analizę wybranych fragmentów dzieł literackich najważniejszych autorów począwszy od epoki Baroku  do współczesności. Teksty są opatrzone komentarzem metaliterackim oraz włoską parafrazą.