Kurs obejmuje realizację zagadnień gramatycznych przewidzianych w obowiązującym programie PNJW dla 2 roku