Kurs jest poświęcony wybranym zagadnieniom kultury włoskiej, obejmuje między innymi historię, geografię i kulturę regionów, zjawiska społeczne np emigracja, wybrane elementy sztuki włoskiej/malarstwo, architektura