Kurs obejmuje realizację zagadnień rozwijających kompetencje językowe przewidziane programem PNJW dla 1 roku.