Ćwiczenia wspomagające w ramach przedmiotu Tłumaczenie konferencyjne dla Studentów II roku Uzupełniających Studiów Magisterskich kierunu Język Włoski w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021