Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych. Studenci poznają nowe formy zbiorów danych oraz sposoby ich przetwarzania służące wspomaganiu podejmowania decyzji, odkrywaniu nowych zjawisk i optymalizacji procesów. Analizują różne modele Big data (3V i 4V).