Zajęcia poświęcone modelom filozoficzno-psychologicznej pracy nad przekonaniami i wartościami