Ćwiczenia z morfologii historycznej języka polskiego - obejmują najważniejsze przekształcenia systemowe, które dokonały się od prasłowiańszczyzny do współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia obejmują analizę morfologiczną form wyrazowych w tekstach staro- i średniopolskich.